Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Memur Alımı İş İlanı 2013 - Personel Alımı 2015, Memur Alımı 2015, Personel Alımları

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Memur Alımı İş İlanı 2013

Kamu kurumlarının 2013 yılında yaptığı personel memur alımlarının yanı sıra sözleşmeli olarak yapılan personel alımları da devam ediyor. Adalet Bakanlığı son günlerde yayınlamış olduğu kamu iş ilanları ile birlikte sözleşmeli olarak personel memur alımı da yapacak. Çözümleyici ve Programcı pozisyonlarında yapılacak olan istihdam ile ilgili ilan ve başvuru koşulları şöyle.

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik dördüncü maddesinin |B| fıkrası uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin l/c bendi doğrultusunda, 2012-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 4 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 14 adet çözümleyici ve 1 adetprogramcıpozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde ingilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek. (Ancak, yurt içi veya yurt dışında ingilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora yapanlar, ingilizce dilinde TOEFL sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya IELTS sınavından en az 6 puan alanların ingilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)

Ayrıca; Çözümleyici pozisyonu için;

a) En az lisans mezunu olmak,

b) 2012-KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

c) Birisi Java programlama dili olmak üzere diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transcript belgesi kabul edilecektir.)

ç) En az 1 yıl Bilgi işlem Merkezlerinde programcı olarak çalışmış olmak,

Programa pozisyonu için;

a) En az ön lisans mezunu olmak,

b) Ön lisans mezunları için 2012-KPSSP93 puan türünden, lisans mezunları için 2012-KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

B- ÖZEL ŞARTLAR

Çözümleyici (1. Grup) (5 kişi). Programcı (1 kişi);

a) J2EE platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

b) Nesne tabanlı analiz Ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak, (tercihen design patternleri etkin olarak kullanabilmek)

c) RDBM veritabanları ile uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine ve temel seviyede SQL bilgisine sahibi olmak, (tercihen PL/SOL bilgisi)

ç) ORM (Object-relationalmapping) araçlarıkullanılarakproje gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,

d) Çözümleyici kadrosu için üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, istatistik veya Matematik Bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

e) Programcı kadrosu için fakülte, yüksekokul veya bilgisayar programcılığı alanında, meslek yüksekokulu mezunu olmak, tercihen üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren, Mühendislik Fakültelerinden veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik veya Matematik Bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

Çözümleyici (2. Grup) (9 kişi);

a) UNIX/LINUXİşletimSistemleri hakkında bilgi sahibi olmak (tercihen herhangi bir UNIX/LINUX işletim Sisteminde sistem yöneticisi sertifikasına sahip olmak, (2 kişi)

b) Network bilgisine sahip olmak (tercihen CCNA sertifikasına sahip olmak), (3 kişi)

c) Yüksek ölçekteki disk sistemleri ve SAN sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak, (2 kişi)

ç) MS işletim Sistemleri ve etki alanı yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak, (tercihen MCSE sertifikası, PERL veya VBScript programlaması hakkında bilgi sahibi olmak), (1 kişi)

d) Güvenlik sistemleri (IPS, IDS, Firewall) hakkında bilgi sahibi olmak, (tercihen CCSA (Check Point Certified Security Administratorl) sertifikasına sahip olmak, (1 kişi)

e) Üniversitelerin en az 4 yıl süre ile eğitim veren; Mühendislik Fakültelerinden veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik veya Matematik Bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, şartları aranmaktadır

II- İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru formu,

2) 2012-KPSS sonuç belgesi,

3) Öğrenim durumu belgesinin aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, öğrenim durumu belgesi yurtdışından alınmış ise denkliği ile birlikte aslı veya ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır)

4) Programcı pozisyonuna başvuranlar için yükseköğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylıbilgisayarkurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

5) Her pozisyon için aranılan niteliklere dair belgeler,

6) Öz geçmiş (fotoğraflı),

7) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi, yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgelerden, KPDS belgesinin geçerlilik süresi beş yıl, diğer belgelerin geçerlilik süresi ise iki yıldır.)

8) Görevin uygun yürütülmesine sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazıjı beyan,

9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

III- BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

Başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ile doldurularak başvuru sahibi tarafından imzalandıktan sonra, formda belirtilen belgelerle birlikte başvuruların 14 Ocak 2013 tarihinden 25 Ocak 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

IV- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru sonuçları, 2012-KPSS puan sırasına göre Bakanlığımızın internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.

V-SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Tarihi: 06-07 Şubat 2013, Yeri ve Saati: istanbul Yolu 13. km Hava Müzesi Karşısı Şaşmaz – Yenimahalle /ANKARA adresinde bulunan Adalet Bakanlığı Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı Binası Toplantı Salonunda saat 09:30′da yapılacaktır. Sözlü sınav sonuçları (www.adalet.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir.

VI- SÖZLÜ SINAVIN KONULARI

A- Çözümleyici (l.Grup) ve Programa;

1) Java ve Nesne tabanlı program analiz ve tasarım,

2) Oracle Veri Tabanı,

3) SOL, 4) ilanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyime yönelik konular,

B- Çözümleyici (2.Grup);

1) Unix/Linux işletim Sistemleri,

2) Network Bilgisi,

3) Disk Sistemleri ve SAN,

4) MS işletim Sistemleri ve Etki Alanı,

5) Güvenlik sistemleri, (IPS, IDS, Firewall)

6) ilanın özel şartlar bölümünde açıklanan mesleki bilgi ve deneyime yönelik konular,

Kamuoyuna duyurulur

2 Yorum Bu Habere "Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Memur Alımı İş İlanı 2013"

commenter

ankara gölbaşı özel kuvvetler kom.lığı ve genelkurmaya bağlı bordo bereli uzman çavuş Abdullah çelik ailevi sebeplerden dolayı severek yaptığım mesleğimden kendi isteğimle ayrımak zorunda kaldım ve açıktan atanma hakkana sahip olduğumuz için bu iş ilanına yorumumu ekledim ilginiz için teşekkürler.

commenter

merhaba sivasta tekstil fabrikasinda calismaktayim mass konusunda sikintilarim 2012 kpss Ye girdim ve 61 aldim evet cok dusuk bir puan ama sansimi denemek istedim Ben bu vatan icin askerde hayatimi riske atarak o kadar insanin olmesine mani oldum nasil derseniz 250 kilo patlayici,m16 amarikan piyade tufegi,clok marka suikast tabanca,bir multeci yakaladim anlatmak istedigim buyuk babalardan is yardimi bekliyorum insallah dikkate alirsiniz umutluyum yani okudugunuz icin tesekkur eder iyi gunler dilerim

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.