Adıyaman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Eleman Alımı 2012 - Personel Alımı 2015, Memur Alımı 2015, Personel Alımları

Adıyaman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Eleman Alımı 2012

Üniversitelerin akademik personel alımlarının yanı sıra sözleşmeli personel eleman alımlarıı da devam ediyor. Adıyaman Üniversitesi tarafından sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 138 kişi işe alınacaktır. Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan iş ilanı ve başvuru koşulları aşağıdaki gibidir.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslara eklenen 28Haziran2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda belirtilen Ek Madde 2 nın (b) fıkrasına göre Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 Maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir Alım yapılacak olan aşağıda yazılı kadrolar için sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların yerleştirilmesi 2010 KPSS (B) puan başarı sırasına göre yapılacaktır

UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER

Hemşire 25 Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 5 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

Hemşire 25 Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

Hemşire 50 Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümünden mezun olmak.

Laborant 1 Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

Laborant 1 Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 5 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

Laborant 3 Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuar Teknikleri bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 5 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

Laborant 2 Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuar Teknikleri bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak

Laborant 3 Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuar Teknikleri bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 1 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

Sağlık Teknikeri 3 Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 5 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

Sağlık Teknikeri 3 Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

Sağlık Teknikeri 4 Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 1 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

Röntgen Teknisyeni 5 Meslek Yüksekokullarının Tıbbı Görüntüleme Teknikleri bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 5 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

Röntgen Teknisyeni 5 Meslek Yüksekokullarının Tıbbı Görüntüleme Teknikleri bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 5 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

Tekniker 1 Meslek YüksekokullarınınBilgisayarProgramcılığı bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

Tekniker 1 Meslek Yüksekokullarının Elektrik bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

Mühendis 1 Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

Mühendis 1 Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

Destek Personeli 1 Meslek Liselerinin Mobilya ve Dekorasyon bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

Destek Personeli 1 Meslek Liselerinin Elektrik bölümünden mezun olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

Avukat 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak, avukatlık ruhsatına sahip olmak ve mesleği ile ilgili alanda en az 3 yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

Avukat 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak.

A) BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Taksirli suçlar hane olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelemiş, hükümlerine ilişkin kayıtlı adlı sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

4) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) 657 Sayılı Kanunun 53 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile ozurlu bulunmamak

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

7) Üniversitemize bu ilanın yayınından önce yapılan başvurular geçersizdir.

8) 2010 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3 Önlısans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır 91 Haftalık çalışma suresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek 10) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı gunu izleyen 15 gun içinde (mesai bitimine kadar) Adıyaman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların ısım listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş gunu içerisinde www adiyaman.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir Asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu (fotoğraflı).

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak pirim gün sayısını gösterir onaylı belge. (sigortalı çalışma suresi istenenler içindir.)

Not: Adaylar Başvuru Formuna www.adiyaman.edu.tr adresinden ulaşabilecektir

Incoming search terms:

  • adıyaman üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi personel alımı
  • adıyaman eğitim ve araştırma hastanesi personel alımı
  • adıyaman araştırma hastanesi personel alımı 2013
  • adıyaman araştırma hastanesi iş başvurusu
  • adıyaman araştırma hastanesi personel alımı
  • adıyaman üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi personel alımı listesi

2 Yorum Bu Habere "Adıyaman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Eleman Alımı 2012"

commenter

özel güvenlik sertifikam var çalışmak istiyorum

commenter
Yakup coşkun | Kasım 12th, 2012 at 19:34

Merhaba ben yakup tıbbı sekreterlk ve bilgisayar sertifikam var çalşmak istiyorum 0546 897 54 58

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.