Belediye Personel Alımı Belediyeler Memur ve İşçi Alımı Yapacak 2012 - Personel Alımı 2015, Memur Alımı 2015, Personel Alımları

Belediye Personel Alımı Belediyeler Memur ve İşçi Alımı Yapacak 2012

Belediyelerin 2012 yılında kaç memur ve kaç işçi çalıştırabileceği, Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve StandartlarınaDair Yönetmelik”teki normlara göre belirlenmektedir. Söz konusu yönetmelikte belediyeler dörde ayrılmış ve her bir belediye; turizm, ticaret ve sanayi kriterlerine göre üst sınıflara yükselebilmektedir. Yönetmelikte, 27 Kasım itibariyle değişiklik yapılmış, norm kadrolarda memur kadroları için toplamda 35 bin, işçi kadrolarında ise toplamda 13 bin kişilik artış yapılmıştır.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ AÇIKLAMASI

22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” çerçevesinde mahalli idareler ve il özel idarelerinin personel rejimlerinde uygulamakta olduğumuz Norm Kadro sistemi aynı özelliklere sahip olan belediye ve il özel idarelerinin teşkilatlanma ve personel sistemlerinde Devlet Personel Başkanlığınca bir standardizasyon çalışması yapılmıştır.

Devlet Personel Başkanlığının yoğun çalışmaları ile projelendirilen ve mevzuat olarak hayata geçirilen norm kadro sistemi yerel yönetimlerde başarıyla uygulanmaktadır. Norm kadro ilke ve standartları belirlenirken kadro sürecine ilişkin işlemlerin merkeze gönderilmeyip mahallinde sonuçlandırılması ve bunun sonucunda; kırtasiyeciliğin azaltılması, zaman ve kaynak israfının önlenmesi, hizmetlerin etkinliğini sağlayacak bir yapının oluşturulması amaçlanmıştır. Ayrıca, Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde kamu kaynaklarının verimli kullanılması, kamu hizmetlerinde; hizmet kalitesini artıracak nitelikte, unvanda ve sayıda personel istihdamını sağlayacak alt yapının oluşturulması hedeflenmiştir. Yüklenilen görevlerle uyumlu yetki ve sorumlulukları belirleyecek, bu yetki ve sorumluluğu yerine getirecek nitelikli eleman teminini sağlayacak ve bu görevleri belli bir standarda kavuşturacak bir sistem oluşturulması istenilmiştir. Bu çerçevede Norm Kadro Sistemi ile belirlenen teşkilatlanma seçenekleri ve kadro unvan ve sayıları aşılmamak üzere yerel yönetimlere kendi meclis kararıyla teşkilatlanma ve kadro yapısını belirleme imkanı getirilmiştir.

Söz konusu sistemde ülkemizdeki belediyeler öncelikle nüfus kriterine göre (A) Grubu Büyükşehir Belediyeleri, (B) Grubu İl Belediyeleri, (C) Grubu Büyükşehir İlçe Belediyeleri, (D) Grubu İlçe ve Belde Belediyeleri olarak temel gruplara ayrılmış daha sonra aynı grup içerisinde yer alan belediyelerden turizm, ticaret ve sanayi gibi özelliklere sahip olanlar üst gruplara geçirilmek suretiyle dinamik ve kapsamlı bir sistem oluşturulmuştur. Temel referansı aynı gruplar içersinde yer alan belediyelerin personel sayılarında ile teşkilatlanma biçimlerinde standardizasyon olan Norm Kadro Sistemi yerel yönetim birimlerinde yapı, işleyiş ve uygulama kolaylığı sağlamış, yerel yönetim sistemini bir istihdam kapısı olmanın ötesinde hizmet üreten birimler haline getirmiştir.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Devlet Personel Başkanlığı tarafından her yıl düzenli olarak gözden geçirilmekte ve yeni ihtiyaçlar karşısında güncellenmektedir. Bu itibarla, yıl içersinde gerek belediyelerden aldığımız talep ve öneriler ile gerek İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü yetkilileriyle yaptığımız istişareler neticesinde bir çok yeni düzenleme yapmış bulunmaktayız.

Bu çerçevede öncelikle Belediye ve Mahalli idareler norm kadro standartları cetvellerinde yer alan belediyelerin nüfusları Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2011 verileri çerçevesinde güncellenmiştir.

Son yapılan değişikliklerle belediyelerin teşkilat yapıları, hizmet ihtiyaçları ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik olarak gözden geçirilerek yeniden değerlendirilmiş, bu çerçevede Daire Başkanlığı, Müdürlük, Şeflik gibi birimler arasında yönetsel düzenek oluşturulmuş, hizmet gerekleri çerçevesinde memurluklar ile yönetsel kısımlar arasında yönetim üçgenleri oluşturulmak suretiyle oransal ilişki tesis edilmiştir. Böylelikle hangi sayıda personel başına şeflik, kaç şeflik başına müdürlük ve müdürlük sayısına göre de kurulabilecek daire başkanlığı sayısı belirlenerek hizmet kalitesinin artırılması amaçlanmıştır.

(A) Grubunda yer alan “Büyükşehir Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde” tüm alt guruplardaki zorunlu kadrolar arasına “Bilgi İşlem Dairesi Başkanı” kadrosu eklenmiş; Daire Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri ve Şef kadroları arasındaki yönetsel üçgenler oluşturularak kadro sayıları artırılmıştır. Ayrıca;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur norm kadrosu; 5308 adet,

Ankara Büyükşehir Belediyesi memur norm kadrosu; 759 adet arttırılmıştır.

(B) Grubunda yer alan “İl Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde” zabıta hizmetlerindeki yönetsel üçgenler personel sayıları artırılmak suretiyle güncellenmiştir. Bununla beraber Teknik Hizmet Personeli sayılarında ihtiyaçlar doğrultusunda artışlar sağlanmıştır.

(C) Grubunda yer alan “Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde” en alt nüfus grubundan itibaren tüm belediyelere Avukat kadrosu eklenmiş, Zabıta Müdürlüğü teşkilatlanması 30.000 nüfus grubuna çekilmiş, hizmet özelliklerine göre yönetsel üçgen incelenerek zabıta memuru kadroları artırılmak suretiyle güncellenmiştir.

(D)Norm Kadro Standartları Cetvelinde” İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosu 10.000 nüfus grubundan itibaren, Fen İşleri Müdürlüğü kadrosu 7.500 nüfus grubundan itibaren, Zabıta Amirliği kadrosu ise 5.000 nüfus grubundan itibaren teşkilatlandırılmış ve 7.500 nüfus grubundan itibaren başlamak üzere Avukat kadrosu ihdas edilmiştir. Ayrıca, İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü teşkilatlanması 30.000 nüfus grubuna çekilmiştir.

(E) Grubunda yer alan “Belediye Bağlı Kuruluşları Norm Kadro Standartları Cetvelinde” ihtiyaçlar ve hizmet özellikleri göz önüne alınarak, E8 alt grubunda İETT’nin memur norm kadrosu toplam 99 adet, E7 alt grubunda EGO’nun memur norm kadrosu toplam 127 adet, E6 alt grubunda ESHOT memur norm kadrosu toplam 125 adet arttırılmıştır. Bununla birlikte İSKİ’nin de yer aldığı E5 alt grubunun memur norm kadrosu toplam 807 adet, ASKİ’nin yer aldığı E4 alt grubu memur norm kadrosu ise toplam 588 adet arttırılmıştır.

Söz konusu değişiklikler neticesinde yerel yönetim birimlerindeki memur norm kadro miktarında yaklaşık %15’lik bir artış sağlanarak Belediye ve bağlı kuruluşlarına toplam 35.153 yeni memur kadro ihdas yetkisi tanınmıştır. Belediye ve Bağlı kuruluşları hizmet ihtiyaçları doğrultusunda bu kadroları yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihdas edip kullanabileceklerdir. Buna ek olarak sürekli işçi norm kadro miktarında da yaklaşık % 11’lik bir artışla toplam 13.473 adet yeni sürekli işçi kadrosu ihdas yetkisi de Belediye ve bağlı kuruluşlarına verilmiş bulunmaktadır.

Yukarıda değinilen hususlar sonucunda esnek, değişimlere uyum sağlayabilecek, denetlenebilir, öngörülebilir, uygulanabilir ve kamu personel rejimi ile uyumlu bir mahalli idare kadro sisteminin sürdürülebilirliliğine katkı sağlanmıştır.

Incoming search terms:

  • ankara büyükşehir belediyesi personel alımı 2012
  • ankara büyükşehir belediyesi personel alımı
  • zabıta alımı yapacak belediyeler 2012
  • iett şöför alımı 2012
  • iett şoför alımı
  • 2012 zabıta alımı yapacak belediyeler
  • ankara büyükşehir belediyesi işci alımı
  • belediyelere personel alımı
  • iett personel alımı
  • kayseri büyükşehir belediyesi personel alımı 2012

144 Yorum Bu Habere "Belediye Personel Alımı Belediyeler Memur ve İşçi Alımı Yapacak 2012"

commenter

mrb 35 yaşında lise mezunuyum muhasebe yardımcılığı ve sekreterlik yaptım lks eta ve zirve programlarını biliyorum ve acil işe ihtiyacım var ankara ve kayseri de ki belediyelerde iş imkanım olmasını çok isterim tşk

commenter

ne zaman yapılacak alımlar ve kpss şartı aranıyomu.önlisans mezunlarıda memur kadrosunda yer alcakmı

commenter

21 yasındayım ön lısans mezunuyum.2010 kpss puanım72.bılgısayar işletmenlıgı alnında da egıtıme sahıbım.lutfen arayın artık bı umut olun bana 1 senedir iş arıyorum.

commenter
Ertuğrul varal | Aralık 6th, 2011 at 21:25

Merhaba ben Ertuğrul varal 22 02 1987 izmit doğumluyum kuruluşunuza özürlü olarak baş vurmaktayım rapor oranım ½42 çalışabilir durumdayım meslek lisesi mezunuyum tesisat teknoloji bölümü çalıştığım kuruluşlar bingo brisa baysan referansım olmadığı için kadroya kalamadım nereye başvurduysam referans soruyorlar kpss puanım 55 ehliyetim var B sınıfı uygun taktir ettiğiniz her işi yapabilirim lütfen bana yardımcı olun tel 0539 682 60 28

commenter

1978 MERSİN Erdemli doğumluyum.önlisans mezunuyum.bilgisayar sekretelik işkurun danışma görevlisi belgelerim var işsizim.

commenter

ne zaman başvuru yapılacak aranan şartlar neler bilgisi olan yok mu

commenter

merhaba türk silahlı kuvvetlerinde 11 yıllık uzman çavuş olarak görev yapmaktayım sözleşmem 31-12-2011 tarihinde sona ermektedir bende belediyelerde çalışmak isterim

commenter

merhaba ben kayserıden ıbrahım 1984 kayserı dogumluyum beledıyede gorev almak ıstıyorum özel guvenlık silahlı yaka kartım var boy 1,90 kılom 85 zabıta ve beledıyede her turlu gorev almaya hazırım

commenter

gıda teknikeriyim belediyelerde zabıta veya gıda denetim elemanı olarak çalışma k istiyorum bilgilerinize sunulur

commenter
özlem KARTAŞ | Ocak 27th, 2012 at 17:41

sakarya üniversitesi adapazarı myo mezunu olmak üzereyim ön muhasebe ve sekreterya deneyimim var ayrıca çagrı merkezinde bir yıl çalıştım satış konusunda da deneyimim var , bilgilerinize sunulur,sizlerle belediyede bana uygun olduğunu düşündüğünüz işte çalışmak isterim

commenter

29 yaşındayım belediyemize şöförlük için başvurdum tüm şartlarım uygun gereginin yapılmasını rica ediyorum

commenter

22 05 1983 dogumluyum.önlisans mezunu ve açık öğretim 3.sınıf ögrencisiyim ve izmir belediyesinde çalışmaktan onur duyacagım

commenter
veli çelik | Ocak 31st, 2012 at 14:03

29 yaşındayım.belediyemize daha önce de şöförlük için başvurdum tüm şartlarım da uygun gereginin yaılmasını rica ediyorum

commenter

30 yaşındayım belediyemizde oto tamirçisi olarak calışmak istiyorum kalfalık ustalık eğitiçiustalık diplomam var.gereğinin yapılmasını arzederim

commenter

merhabalar 25 yaşındayım askerliğimi yaptım lise mezunuyum iş arıyom eğer iş imkanı sağlarsanız sewinirim tel 543 363 47 28

commenter

Ismim ramazan San istnbulda oturuyorum belediyede calismak istiyorum 1980 dogumluyum silahli given lik kartim var Ayrica bilgisayar sertifikam var ne is olursada yaparim gereginin yapilmasini arz ederim

commenter

slm ben 3 senedir uzman çavuştum görevi kendi istegimle bıraktım yatay geçiş yapmak istiyorum ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim

commenter

slm adım zafer belde aş ye ve kocaelı bşb ne sofor luk ısı ıcın fom doldur dum 1 sene dır bos gezıyorum E vasıta ehlıyetım olup ılkokul mezunuyum sızden beledıyede ıs ımkanı ıstıyorum yardım cı olursanız senırım tşk ler

commenter

merhaba ben 22 yaşındayım ben ankara da oturuyorum iyi derecede bilgisayar biliyorum on parmak yazabiliyorum açıköğretim işletme 3. sınıf öğrencisiyim belediyenizde bana uygun bir işiniz varsa çalışmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim (ayrıca insanlarla iletişim iyidir halk eğitim merkezlerinde ilk okul çocuklarına ders anlatımı yapabilirim sayısal öğrencisiyim ankara ticaret odasında satış danışmanlığı sertifikası aldım) beni ararsanız sevinirim

commenter

merhaba ben nihat şan 1994 yılı itibari meteksan adına ösym de calışıyordum 2011 yılı sonunda toplucıkarılma oldu şuanda işsizim sizden belediyede işimkanı istiyorum yardımcı olursanız sevinirim ilginize ETLİK AYVALI 146 CD.35/5 KÖREN ANKARA CP 05336487906

commenter

MERHABA BENİM İSMİM EŞREF ASLAN SİMAV KÜTAHYA DOĞUMLUYUM 28/04/1982 DOĞUMLUYUM E-D-A.2 EHLİYETİM VAR AYRICA SRC 1.3 VE 5 YILLIK PİSKO TEKNİK BELGEM VAŞU ANDA AİLEME BAKMAKLA MÜKELLEFİM SİZDEN ALLAH RIZASI İÇİN BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİNE ŞÖFÖR OLARAK ALMANIZI İSTİYORUM MADDİ DURUMUMUZ ÇOK KÖTÜ TEK UMUDUMUZ BELEDİYE İŞALLAH KABUL EDERSİNİZ 0507 545 89 49

commenter

MERHABA BEN ANKARADAN FİKRET BELEDİYEDE İŞ ARIYORUM MADDİ DURUMUM ÇOK KÖTÜ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUM KİŞİLER VAR İŞ ARIYORUM HHER İŞ ELİMDEN GELİR İŞVERENLERE DUYURULUR 05063300202 TELEFON NUMARAM

commenter

slm ben ibrahim adanır ilk okul mezunuyum ve kaynakçı kalfalık belgem var iş arıyorum ilginize teşekkürler.05553796604

commenter
AHMET YILDIRIM | Mart 6th, 2012 at 13:44

Slmaleykum Rabbim banada bir İş kapısı açar mı acaba nasip kısmet 1983 doğumluyum daha önce demir yollarında gişe görevlisi olarak çalıştım askerlikten dolayı yerime işçi aldılar 11 yıllık (b) ehliyetine sahibim belediyede çalışan yetki sahiblerinin bizlere vesile olmasını cani gönülden istiyorum. Slmaleykum

commenter
ersin kalkan | Mart 14th, 2012 at 15:18

ben 29 yasındayım e sınıfı ehlıyetım var ayrıca kaporta teknısyenlık yaptım kademe bolumunde ıs verılmesı yada şöförluk durumunda calısmak ıstıyorum saygılarımla 0545 453 04 83

commenter
gamze kavak | Mart 15th, 2012 at 13:44

ben 21 yaşındayım b ehliyetim var ıso ve kalite kontrol belgelerim var gıda mezunuyum çalışmak istiyorum zabıta olma şansım varmı lürfen iş imkanı sağlayın bana ulaşın

commenter

bir senedir işsizim evimiz kira bel fıtıgı oldugu için her işte calışamıyorum bana belediyenizde yapabilecegim bir iş verirseniz cok mutlu olurum zor durumdayımda anlayışınız için teşekkürler tel:05415706054

commenter

lise mezunuyum acil işe ihtiyacım var tşkl

commenter
ramazan ekinci | Mart 20th, 2012 at 20:48

vatani görevimi yaptım E. sıfı ehliyetim SRC 1ve2 belgem ayrıca pisko teknik belgem var belediyede görev alarak çalışmak beni onurlandırır. Saygılarımla

commenter

1977 dogumluyum.evlıyım.ıstanbul kartal da oturuyorum.kpss2010 61puanım var.bılsısayar işletmenlık ve programcılık sertıflarım var lıse mezunuyum.

commenter

1974 doğumluyum ankarada ikamet ediyorm. lise mezunuyum.daktilo bilgisayar ve b ehliyetim var.belediyenin herhangi bir biriminde daimi çalışmak isterim.saygılarımla.

commenter
mustafa gürlek | Nisan 2nd, 2012 at 11:25

hakkaride 2 yıl komando özel harekatta görev yaptım profosyonel orduya gecıste ılk bız basladık sozlesmem doldu ayrıldım acıktan atama olarak görev yapmak ıstıyorum cep 05344153477

commenter
mustafa kadri yılmaz | Nisan 3rd, 2012 at 13:26

16 yıldır şöförlük yapmaktayım son 5 yılın bir yılını elmas lojistik aşd 4 yılımıda ışık karoda tüm türkiye tır şöförlüğü yaptım.Şirketiniz bünyesinde çalışmktan mutluluk duyarım MUSTAFA KADRİ YILMAZ 05413248458

commenter
volkan savaş | Nisan 3rd, 2012 at 23:57

zabıta kadrolarıyla ilgili yasal düzenleme yapılacaktı burda yazan yapılacak olan yasal düzenlemenin son halimi ??

commenter

Merhaba.23 yaşındayım.Selçuk üniversitesi bilgisayar programcılığı mezunuyum.3.sınıf açık öğretim fakültesi işletme bölümünü okumaktayım.10 parmak kursu aldım.kpss önlisans:73.013 puanına sahibim.ilginiz için teşekkür ederim.cep:0534-951-27-45

commenter
mehmet ışık | Nisan 11th, 2012 at 16:29

ben 27 yaşında izmirde oyuruyorum E SINIFI EHLİYETİM VAR HER TÜRLÜ ARAÇ KULLANABİLİYORUM BELEDİYELERDE HİZMET VERMEK İSTİYORUM EĞER BAŞVURUM KABUL EDİLİRSE ÇOK MEMNUN OLURUM SAYGILAR

commenter
ahmetçakmak | Nisan 14th, 2012 at 20:18

merhaba.ben 30 yasında e sınıfı ehlıyetım var 10 senede şöforluk yapıyorum her turlu araba yada makam şoforu olabılır tuzla beledıyesı yada cayırova olabılır hızmet etmek ıstıyorum saygılarımla

mehmet bozca | Nisan 16th, 2012 at 14:50

merhaba.ben 35 yasında b sınıfı ehlıyetım var 10 senede şöforluk yapıyorum her turlu araba yada makam şoforu olabılır gebze yada cayırova olabılır yada manisa alaşehir belediyeside hızmet etmek ıstıyorum saygılarımla mehmet bozca

commenter

bende büyük şehir belediyesinde çalışmak istiyorum işe girmeyi bırak çv mi bile veremedim banada önülük tanıyın bende gireyim referansı olanlar işe başladı referansımız olmadığından hiç ilgilenmediler benimde e sınıfı eliyetim var kıral gibi şöförüm ayrıça bağ bahçe işinde çok başarılıyım çünkü ben köylüyüm 0539 4023112

merhaba ben 37 yasındayım işe cok ihdiyacım var ama özürlü oldugum için iş bulamıyorum cok baş vurum var ama olmuyo ve madur oluyorum niye bukadar dışlıyolar bizleri bilemiyorum bizimde hakımız kımseye muhtac olmadan yaşamak. cok özürümde yok ama artık iş verenler fize bakıyor.keşke bizimde elimizden tudan belediyeler olsa sadece kendi etrafındaki leri işe alıyolar biz kıyı köşelerdeki leri görmezden geliyolar oysaki 12 yıldır belediyede kayıtım var ama birgün olsun kapımı dahi calmadılar inşallah benimde caresizligimi görürlerde elimizden birazda olsun tutmaya calişirla inşallah

commenter
serdar aslan | Nisan 24th, 2012 at 13:07

merhaba ben 38 yaşında evli iki çocuğum var uluslar arası tır şöförlüğü yapmaktayım e sınıfı ehliyet src piskoteknik belgelerim bulunmakta halen uluslar arası çalışan bir firmada çalışmaktayım 2004-2006 delta denizcilik
2006-2010 elmas nakliyat 2010-2011 ekol lojistik 2011-2012balnak lojistik
bu firmalarda tır şöförlüğü yaptım tecrübe ve bilgi sahibiyim artık akşamları evime gideceğim bir işte çalışmak istiyorum ilgilenirseniz
sevinirim 05462762602

commenter

MERHABA BEN EŞREF 28 YAŞINDAYIM B SINIFI EHLİYETİM DENEYİYİM VAR MOBİLYA İŞİYLE UĞRAŞIYORUM LİSE MEZUNUYUM BELEDİYEDE ÇALIŞMAK İSTERİM SİZİNLE ÇALIŞMAK İSTERİM TEŞEKKÜRLER 0536 378 47 73

commenter
hüseyin teslim pektaş | Mayıs 5th, 2012 at 12:59

ben 1971 doğumlu olup e sınıfı ehliyetine sahibim avusturyada metroda çalıştm istanbulda metrobüs ve iett de iş aramaktayım pisko teknik kartım bulunmakta 15 senedir şöförlük yapmaktayım tecrübeeme güvenerekten istanbul byükşehir belediyesine kabulümü ria ederim yetkililerin dikkatine

commenter

1985 denızlı dogumluyum bsınıfı ehlıyetım var lıse mezunuyum dısardan onlısansa devam etmekdeyım tskda calısmakdayım .beledıyenızde bana uygun bı iş olursa sızınle calısmak ısterım saygılar

commenter

Merhabalar 03 mayıs 1988 doğumluyum Uzman Çavuş olarak gorev yapmaktayım 31 aralık 2012 tarıhınde sözleşme tarıhım bıtıyo ve yenılemeyıde dusunmuyorum Kurumlar arası gecısten faydalanarak Beledıyenız bunyesınde çalışmak ıstıyorum. bu konuda yardımcı olursanız memnun olurum. teşekkurederım

commenter

torpilın varsa bu devirde here yere girersin kpss sart surt yok

commenter
bekir köksal | Haziran 8th, 2012 at 08:36

19yaşındayım liseyı bıtırdım staj yapmam lazım muhasebe üzerıne staj yapmama lazım 13haziran 1993 dogumluyum bilgilerinize arz ederım

commenter
ercan akçayır | Haziran 9th, 2012 at 14:19

mrb 35 yasındayım alumunyum ve fırında calıştım aşçılık yaptım asıl mesleğım fırıncılık uygun bı iş olursa benım için uygun bı iş olursa cok menmun olurum teşekurler

commenter
sabriye tekeli | Haziran 9th, 2012 at 14:21

mrb ben şletme mezunuyum iş tecrubem var bı cok yerde calıştım eğer bana uygun bı iş olursa cok sevınırım teşekurler.

commenter

boşuna yormasın kendini kimse beyler bayanlar.torpili olan konuşur bu işlerde.yoksa torpiliniz bocalamayın hiç boşuna.bunlarda Allah Kitap kalmamış.devlet dairelerinde saltanatlık hala sürüyor.bir belediyede 1 sülale çalışıor. bizede sürünmek kalıo.

commenter

aliküm selam arkadaşlar … arkadaşlar ben iett otobüs şöförü olmak istiyorum ama malesef nereye ve nasıl başvuracagımı bilmiyorum ! bana yardımcı olurmusuunuz ? e sınıfı ehliyetim war .. 05345708685 bu numaradan bana ulaşabilirsiniz her türlü yardımlarınız için teşekkür ederim !

commenter

slm ben uzman cvş olrak görev yapıyoorum bazı sebeblerden dolayı sözleşmemi fes etmek istiyorum bu taktirde belediyelerde calışma imkanım var zabıta vs bilgisi olan olursa bana haber verbilirmi yaşım 24 lise mezunuyum konyalıyım yardımlarınız icin şimdiden tşk ederim

commenter

32 yaşındayım 5senedir şehirler arası otobüs kullanıyorum ağır vasıta E sınıfı ehliyetim var belediye otobüslerinde iş istiyorum mersin toroslar bölgesinde oturuyorum. tel:0543 778 03 78 / 0507 760 47 24

commenter

arkadaşlar boşuna yazmayın bızım haberımız olmadan herkes işe baslar bızde bakarız bu hep boyle olmuştur

commenter
şeref arslan | Ağustos 2nd, 2012 at 23:44

istanbul belediyesine e.sınıfı ehliyetim var iş arıyorum

commenter
şeref arslan | Ağustos 2nd, 2012 at 23:53

1973 dogumlu istanbul belediyesine selam saygılar E. SINIFI EHLİYETİM VAR BELEDİYELERDEN İŞ İSTİYORUM ŞİMDİDEN TEŞEKKURLER ŞEREF ARSLAN.EYUP.İSTANBUL

commenter

merhabalar ben kartal cevizliden hakan özkanca 35 ysında liseyi dısardan bidirmekdeyim 3 aydır evliyim iş arıyorum lütfen yardım

commenter

iş arıyorum 3 aydır evliyim b ehliyedim var 35 yasındayım liseyi dısardan bidirmekdeyim iş verirseniz sevinirim tel 0536 936 3961

commenter
ÖMER UZUNHASANOĞLU | Ağustos 5th, 2012 at 18:56

selamun aleykum 32 yaşındayım 3 yıllık evliyim 2 çocugum var 11 yıllık e sınıfı ehliyetim var src2 ve src4 psikoteknik belgelerim var.özellikle iett de ve tüm belediye kurumlarında otobüs’tır’kamyon’ her türlü aracı kullanabilirim.cep tel:0532 308 8560

commenter
AHMET SANDIKÇI | Ağustos 5th, 2012 at 19:01

30 yaşındayım bekarım maddi sıkıntılar yüzünden evlenemiyorum.9 yıllık e sınıfı ehliyetim var. yetkili birimlerden iş istiyorum hertürlü arac kullanabilirim.cep tel:0536 564 86 71

commenter

Ben selcuk universitesi Bilgisayar prog mezunuyumm.Bilgisayara ait bırcok program dilini bilmekteyım.Tek ısteğım konya belediyesınde calısmak.Sesımı duyarsanız cok sevınırım çünkü;kendıme iş konsunda güveniyorum.

commenter

lise mevzunuyum kpssden 80 aldım 22 yaşındayım belediyede çalışmak isyiyorum meb bilgisayar sertifikam var

commenter

Kayseri de yaşıyorum öğrenim durumum lise terk 29 yaşındayım e-d sınıfı ehliyetim var tır şoförü yüm

commenter

0543 558 96 97 işslzim lise mezunuyum kamuda iş istiyorum kpps 60 puanım var neden okunmuyor yorumlar aranmıyor

commenter

Salih ÇAKIR Kayseride yaşıyorum öğrenim durumum lise terk e-d sınıfı ehliyetim var 29 yaşındayım tır şoförüyüm şoför alıminda değerlendirilmek istes gereğini arz ederim

commenter

e sınıfı ehlıyetım var metrobüs söförlugu kadrosunda sizinle çalışmak ısterım

commenter

1974 KIZILCAHAMAM DOĞUMLUYUM .KIZILCAHAMAM ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ELEKTRİK BÖLÜMÜ MEZUNUYUN ” E” SINIFI EHLİYETE SAHİBİM. SCR 1,2,3,4 E SAHİBİM 13 SENEDİR AKTİF ŞEKİLDE ŞOFÖRLÜK YAPMAKTAYIM. SİZİN KADRONUZDA SİZLERLE ÇALIŞMAK İSTERİM.

commenter
ÖMER GÜNER | Eylül 1st, 2012 at 21:24

MERHABA BEN TSK DA 12 YILLIK UZMAN ÇAVUŞ OLARAK GÖREV YAPTIM VE 31.12.2012 TARİHİNDE SÖZLEŞMEM BİTİYOR YAŞIM 35 B SINIFI EHLİYETİM MEVCUT ABİM KIRIKKALE BELEDİYESİNDE ÇALIŞMAKTA.BENDE SİZLERLE ÇALIŞMAKTAN ONUR DUYACAĞIM.TEL:055 903 21 70 ÇOK İHTİYACIM VAR HABER BEKLİYORUM

commenter

Merhaba ben serkan turan. 1985 doğumluyum. 4 yıllık işletme bölümü mezunuyum. Kpss 63 puanım var. Meb bilgisayar sertifikam var. B sınıfı ehliyetim var. Kayseride oturuyorum. belediyede çalışmak istiyorum. tel:05442470162

commenter

Merhabalar 24.03.1985 doğumluyum Uzman Çavuş olarak gorev yapmaktayım 31 aralık 2012 tarıhınde sözleşme tarıhım bıtıyo ve yenılemeyıde dusunmuyorum Kurumlar arası gecısten faydalanarak Beledıyenız bunyesınde çalışmak ıstıyorum. bu konuda yardımcı olursanız memnun olurum. teşekkurederım 05077612988

commenter

merhaba tsk da uzman erbas olarak calısıyorm 24 03 1985 dogum tarıhlıyım evlııyım 31 aralık 2012 tarıhınde sozlesmem bıtıyor kurum degısıklıgı yaparak beledıyerın kadrosunda claımak stıyorm 05077612988

commenter

merhaba tsk da uzman erbas olarak calısıyorm 24 03 1985 dogum tarıhlıyım evlııyım 31 aralık 2012 tarıhınde sozlesmem bıtıyor kurum degısıklıgı yaparak beledıyerın kadrosunda claımak stıyorm tskda teknk eleman olarak calsyorm vınc operatorym 05077612988

commenter

slm işsizim ve iş arıyorum benide işinize laik görürseniz size minnattarolurum saygılar

commenter
ramazan koyak | Eylül 13th, 2012 at 12:26

vatani görevimi yaptım E.d sıfı ehliyetim var belediyede görev alarak çalışmak beni onurlandırır. Saygılarımla 05343755979 05459481459

commenter
ramazan koyak | Eylül 13th, 2012 at 12:27

E.d sıfı ehliyetim var belediyede görev alarak çalışmak beni onurlandırır. Saygılarımla 05343755979 05459481459

commenter

E SINIFI EHLIYETIM VAR İŞE COK İHTİYACIM VAR ALLAH RIZASI ICIN LUTFEN İŞ İSTİYORUM İSTANBUL

commenter
hasan büyükkartal | Eylül 27th, 2012 at 21:16

2 yıl 6 aydır uzman çavuşum 31 aralık 2012 tarihinde sözleşmemi kendi istegimle yenilemeyecegim 1986 doğumluyum muhasebe yüksek okul mezunuyum e sınıfı ehliyete sahibim belediyeniz bünyesinde çalışmak istyorum bilgilerinize sunarım

commenter

Merhaba öncelikle kolay gelsin . askerlik görevimi tamamladım,AFYON MERKEZ EML torna tesviye mezunuyum tamirci ve tornacıyım ustalık belgesine sahibim MEB bilgisayar sertifikam SRC belgem var daha önce söförlükte yaptım’ E ‘sınıfı ehliyete sahibim direksiyon kabiliyetimde kendime yeterince güveniyorum 1988 doğumluyum gerçekten evlenebilmem ve yuva kurabilmem için düzgün karnımın duyabileceği işe ihtiyacım var .eger mümkünse sizinle çalışmak isterim bu hem sizi onure hemde beni mutlu tşk ederim bilgilerinize

commenter
yalcın çil | Ekim 1st, 2012 at 20:10

merhaba önceliklen kolay gelsin istanbulda yaşıyorum e sınıfı src belgesine sahibim 10 yılllık uzun yol tecrübem var evli 2cocuk babası yım 10.12.1974 dogumluyum ailemi gecindirebilmek için saglıklı bir işe ihtiyacım var

commenter
yalcın çil | Ekim 1st, 2012 at 20:11

merhaba önceliklen kolay gelsin istanbulda yaşıyorum e sınıfı src belgesine sahibim 10 yılllık uzun yol tecrübem var evli 2cocuk babası yım 10.12.1974 dogumluyum ailemi gecindirebilmek için saglıklı bir işe ihtiyacım var

commenter
murat güleşçi | Ekim 3rd, 2012 at 01:03

merhaba öncelikle kolay gelsin izmir bornovada yaşıyorum E sınıfı ve src,piskoteknik belgelerine sahibim şöfor olarak belediyenin bünyasinde çalışmak ve izmirli vatandaşlarıma hizmet etmek istiyorum 1983 doğumlu olup ehliyetim 2001 B Fark 2008 E sınıfıdır uzun yol tecrübem olup 11 yıllık sürücüyüm ailemle iyi geçinebilmek için iyi bir işe ihtiyacım var BELEDİYENİZ BÜNYESİNDE GÖREV VERİLİRSE HİZMET ETMEK İSTİYORUM SİZLERLE ÇALIŞMAKTAN ONUR DUYACAĞIM SAYGILARIMLA….

commenter

İYİ GÜNLER 19.09.1987 OSMANİYE KADİRLİ DOGUMLUYUM 2 YILLIK UZMAN ÇVŞM 31.12.2012 TARİHİNDE SÖZLEŞMEM BİTİYO BELEDİYE KURUMLARINDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM BİLGİLERİNİZE ARZ EDERİM.

commenter
harun kiracı | Ekim 16th, 2012 at 19:00

meslek lisesi mezunuyum motor bölümü askerligimi yaptım yaşım 22 tamirbakım kısımlarımlarında çalışmak isterim. teşkurler.

commenter

24 yaşındayım lise mezunuyum B-E-G(Grayder)ehliyetlerine sahibim ankara büyükşehir belediyesinde veya ilçe belediyelerde çalışmak isterim

commenter
Rahmi üzer | Ekim 21st, 2012 at 16:47

7 yillik E sinifi ehliyete sahibim metro türizmde otobüs
kaptanligi yaptim i§e ihtiyacim var.

commenter

merhabalar 1983 samsun doğumluyum 11 yıllık B SINIFI 8 yıılk E SINIFI ehliyetim var askarliğimi şöför olarak yaptım kamyon kullandım ayrıca uzun yol tecrubeliyim 7 yıldır kendi aracım da var. ilk tercihim İETT olmak şartıyla iş arıyorum

commenter
Özlem Lafçı | Ekim 25th, 2012 at 00:45

merhabalar, 1986 doğumluyım.
Ankara şevket Evliyagil Ticaret Lisesi Muhasebe bölümü, Ankara Üniversitesi muhesebe bölümü mezunuyum. Şu an Anadolu Üniversitesi son sınıftan 3 dersim kaldı, Assist’te 2 yıl müşteri temsilcisi olarak çalıştım. Kendi isteğimle işten ayrıldım. Şu an bünyenizde bana uygun göreceğiniz işe talibim. İlginize teşekkürler

commenter
süleyman okur | Ekim 27th, 2012 at 23:51

merhabalar 25 aralık 1986 doğumluyum
2008-2010 tarihleri arasında uzman çavuş olarak görev yaptım.lise mezunuyum .üniversiteyi özel koruma ve güvenlik bölümünü okuyorum .siirt 3.komando tugayında görev yaptım kendi istegimle sözleşmemi yenilemedim..657 SAYILI DEVLET MEMUR LARI KANUNUN 92’İNCİ MADDESİNİN SON FIKRASI HÜKMÜ İLE KURUMUNUZDA MEVCUT BOŞ MEMUR KADRO ÜNVANLARINDAN DURUMUMA UYGUN OLANINA KURUMUNUZUN TAKDİRİNE BAĞLI OLARAK ATANMAK İSTİYORUM.telefon 05395091077

commenter
alpaslan pehlıvanlı | Ekim 28th, 2012 at 14:24

selamu alüküm izmirde yaşıyorum esot da calışmayı cok istiyorum belediyede herangibi şöförlükte olur allahın izniyle kendime güveniyorum izmiri cok iyi biliyorum src2 ve4 belgelerine sahibim ayrıca piskoteknik belgem var ehliyetim e olup 2000 yılında aldım kamyon otobüs tecrübem var uzun yol tecrübemde var ilkyardımcı belgemde var acık iköğretimden ortayı bitirmekteyim bana uygun bir iş verirseniz rabbime dua ederim not sigara ve arkol kullanmıyorum saygılarımla ALPASLAN PEHLIVANLI 05074366571

commenter

Merhaba Kamu yönetimi mezunuyum 3 kez sinava girdim 76 puan gibi yuksek puanlar yaptim atanamdam. Bu yildalisans olarak girdim kpssye 65 puan adlim. Mezunum ise ihitiyacim var. Mezun oup issiz olmak cok kotu duygu…

commenter
haşim yıldırım | Ekim 29th, 2012 at 22:17

10 yıldır toplu taşıma aracında çalışıyorum şuan işten ayrıldığım için işsizim iett bünyesinde toplu taşıma şoförlüğü yapmak istiyorum.

commenter
mehmet sıddık toplu | Ekim 29th, 2012 at 22:22

8 yıldır toplu taşıma şoförlüğü yapıyorum suan işsizim iett bünyesinde şoför olarak çalışmak istiyorum 05386537846

commenter
haşim yıldırım | Ekim 29th, 2012 at 22:33

10 yıldır toplu taşımada şoförlüğü yapıyorum şuan işsizim iett bünyesinde şoför olarak çalışmak istiyorum 05302023449

commenter
yunus güler | Ekim 30th, 2012 at 15:53

temizlik elamanı

commenter
Hüseyin Depegöz | Ekim 31st, 2012 at 19:11

merhabalar 1968 doğumluyum 15 senedir ağırvasıta tır şöförlüğü yapıyorum.
İett bünyesinde şöför olarak çalışmak istiyorum .

commenter

merhaba ben 16 yıllık iş makinası operatörüyüm.hem kırıcı hem düz makina kullanırım .yıllardır taş oçaklarında calıştım .kepceci olarak kentsel dönüşümde yer almak istiyorum .

commenter
Mesut TAKBAŞ | Kasım 3rd, 2012 at 21:34

1967 doğumluyum,1985 Gelibolu E.M.L.Metal İşleri mezunuyum.2012 KPSS’den 61 Puan aldım.C sınıf ehliyetim var.Elektrik Ark Kaynağı,Oksijen kaynağı,Gazaltı kaynağında çalıştım.Sıcak-Soğuk Demir ve Çelik metaller üzerinde 14 yıl Kalite Kontrol ihtisasım var.İBB.ne bağlı fabrikalarda çalışmak istiyorum. İnşallah.İst.G.o.p.da ikamet ediyorum. Saygılarmla

commenter
ahmet yilmaz | Kasım 5th, 2012 at 15:20

bursada yaşıyorum e sınıfı lastik tekerlekl vinç ve forklift ehliyetimvar .1978 dogumluyum lise mezunuyum bursa büyükşehir bünyesinde çalışmak istiyom teşekkürler

commenter

22 yasındayım kpssden 61.43 aldım ön lisans mezunuyum kayserı kamu işinde görev yapmak istiyorum otomotiv teknıkerıyım ayrıyeten her türlü aracı kullanabılecek kapasıtem vardır teşekkürler.

commenter
Serap Şahin | Kasım 8th, 2012 at 11:59

mrb.Ticaret meslek lisesi mezunuyum kpss den 60.84410 aldım .Belediyenizde çalışmak çok istiyorum.teşekkürler.

commenter

can dursun uzman cavuşluktan istifa edenlerdenim e sınıfı ehliyetim varboş bulunan bir kadroya acıktan atanmak istiyorum bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim saygılar tel 05387091230

commenter
onur coşkun | Kasım 9th, 2012 at 21:55

26.03.1981 doğumluyum önlisans elektrik mezunuyum mesleğimi seviyorum kpssden 62 aldım istanbul avrupa yakasında ikamet ediyorum b sınıfı ehliyetim var bilgisayarı iyi kullanıyorum belediyede bana uygun bir pozisyonda çalışmak isitorum

commenter

1986 doğumluyum düz lise mezunuyum bilgisayar programlarını çok iyi biliyosum OSMANİYE ve çevresi belediyelerde bana uygun bir pozisyonda çalışmak isyorum tel no: 0546 459 24 07

commenter

1980 doğumlu olup ağır vasıta ehliyetim var belediyemizde şöför olarak çalışmak istiyorum ataşehir içerenköyde oturuyorum tlf.0530 644 18 02

commenter

merhaba ben ön lisans çocuk gelişimi mezunuyum çeşitli aanaokullarında çalıştım belediyelerin bana uygun görülen bölümlerinde çalışmak istiyorum.
kendime her konuda güveniyorum yardımcı olursanız sevinirim.

commenter

merhaba ben amasya endüstri meslek lisesi tesisat teknoloji bölümü mezunuyum. askerlik yaptım. özel güvenlik belgem var silahlı. e sınıfı ehliyrt var.evliyim çocuğum var. 05347040439

commenter

merhabalar benim adım semih öğüt. önlisans lojistik mezunuyum.kpss puanım 71. babam iett emekli şoför. ben şoför olarak değil ancak iett içinde ihtihdam edilmek üzere bir pozisyonda çalışmak istiyorum teşekkür ederim.

commenter

artık isyan etmek istiyorum devlet memuru olarak nerde olursa olsun çalışmak isterim kpss den 64 aldım lütfen birisi yardımcı olsun.

commenter

slm ben emrah yiğit yozgat yerköy endüstri meslek lisesi mezunuyum askerlik yaptım e sınıfı sürücü belgem ve özel güvenlik sertifikam var bana yardımcı olursanız sevinirim şimdiden tşk ettim

commenter

yerel yönetimler ve kamu yönetimi mezunuyum .Bizim bölümümüzle ilgisi olmasına rağmen bir belediyeye giremedım yardımcı olursanız sevırınırm

commenter
zelkif.çelik | Aralık 2nd, 2012 at 21:29

merhaba ben iş makinesi ekskavatör operatörüyüm 16 yıldır bu işi yapıyorum ankara büyükşehir belediyesine personel alımı varmış.inşallah sayenizde bende çalişırım ilginizden dolayı teşekkürler. saygılarımla.GSM.0530 920 04 38

commenter

selam ben zeki endüstri meslek lisesi mezunuyum askerlik yaptım b sınıfı sürücü belgem iki cocugum var bana yardımcı olursanız sevinirim şimdiden tşk ettim

commenter
Erol Gümrükçü | Aralık 8th, 2012 at 23:24

Merhabalar ben otobüs ve tır şöförüyüm branşımda uzmanım ankara büyük şehir belediyesi iett şöför alımı varmış gerginin yapılmasını rica ederim GSM 0532 256 31 70

commenter

03/01/78 istanbul dogumluyum 2 yıllık sosoyal hizmetler ve danışmanlık bölümü mezunuyum bilgisayar ve muhasebe sertifikam var B sınıfı ehliyetim var özel sektörde 15 yıla yakın iş tecrübem var 2012 KPSS de 73,45 puan aldım beylikdüzünde ikamet etmekteyim ve acil iş arıyorum beklikdüzü ,esenyurt ,büyükşehir belediyelerimizde görev almaktan onur duyarım gerginin yapılması rica olunur.saygılarımla

commenter
dilek kaçmaz çetin | Aralık 11th, 2012 at 04:37

1981 doğumluyum. denizlide ikamet ediyorum.lise mezunuyum.kpss puanım 74 sizinle çalışmak isterim.iş ayrımı yapmıyorum.görevlendireceğiniz her işte çalışırım.05365944295

commenter
mehmet ali ekşioğlu | Aralık 13th, 2012 at 00:36

merhabalar Ankara’dan sesleniyorum ne iş olursa hazırım yeterki kadro olsun 89 luyum askerlil tamam lise açık okuyorum saygılarımı sunuyorum

commenter

merhabalar ereglıden seslenıyorum ben iş makınası oparatoruyum ekskavator loder kazıyıcı yukleyıcı kullanıyorum 88 liyim lise mezunuyum numaram 0544 537 19 31

commenter

mrb ben selvi süs bitkileri bölümü önlisans mezunuyum 34 yaşındayım kpss 75 aldım.tokatta yaşıyorum iş istiyorum

commenter

8 senelik agır vasıta ehlitim var ankara il özel idarede şöförlük yamaktaydım sezonluk oldugundan dolayı şu an işşizim iş imkanı sunmanızı rica ediyorum.

commenter

8 SENELİK AGIR VASITA EHLİYETİM VAR ANKARA İL OZEL IDAREDE ŞÖFÖRLUK YAMAKTAYDIM SEZONLUK OLDUGUNDAN DOLAYI ŞUAN İŞSİZİM BAKMAKLA HUKUMLU OLDUGUM AİLEMDEN DOLAYI SIZDEN İŞ İMKANI SUNMANIZI RICA EDIYORUM TEL:05375190885

commenter
tayfun esmeli | Aralık 18th, 2012 at 00:11

1987 doğumluyum. Kimya meslek lisesi mezunuyum. askerliğimi yaptım.
ankara büyükşehir belediyesinde çalışmak istiyorum.
Şoförlüğüm var. Güvenlik sertifikam var.
saygılar

commenter

dizgi operatörüyüm. Macintosh bilgisayar kullanıyorum. Çeşitli yayınevlerinde çalıştım. Şimdi işsizim iş arıyorum. Belediyeniz bünyesinde görev yapmak istiyorum.
saygılarımla

commenter

1988 doğumluyum.Önlisans harita ve kadastro mezunuyum.Kamu yönetimi son sınıf okuyorum.Ayrıca bilgisayar işletmeni ve programcılığı, bilgisayarlı muhasebe ve netcad sertifikalarım var.Ankara büyükşehir belediyesinde çalışmak istiyorum sizden iş imkanı sunmasınızı rica ediyorum…

commenter

1987 doğumluyum fransızca dilinden mezunum.Zonguldak’da ikamet ediyorum sadece iş…

commenter

merhaba ben hatice lise mezunuyum hasta anneme bakıyorum benimde işe çok ihtiyacım var lütfen bi yardımcı olun heryere gittim ama kapılar yüzüme kapandı yardımınızı beklıyorum

commenter

tesisat böşümünde okudum lise mezunuyum

commenter

11.04.1986 kayseri dogumluyum lise mezunuyum kpss 2012 65 puanım var elektirik kaynagı biliyorum kayseri belediyesinde çalısmak istiyorum cep no:0507 698 07 55

commenter
mehmet YAŞAR | Aralık 19th, 2012 at 23:16

merhabalar ben ankaradan mehmet sanat okulu mezunuyum fotografcılık ve kameremanlık ve cok ıyı derecede photoshop kullanmaktayım ayrıca kalfalık ustalık olmak uzere diplomalarım var yaşım 28 bi firmada şöför olarak calışmaktayım buyuksehır beledıyesınde basın yayın bölümünde calışmak ısterım bu fırsatı banada verilmesını cok isterım saygılarımla mehmet YAŞAR

commenter
mehmet YAŞAR | Aralık 19th, 2012 at 23:19

merhabalar ben ankaradan mehmet sanat okulu mezunuyum fotografcılık ve kameremanlık ve cok ıyı derecede photoshop kullanmaktayım ayrıca kalfalık ustalık olmak uzere diplomalarım var yaşım 28 bi firmada şöför olarak calışmaktayım buyuksehır beledıyesınde basın yayın bölümünde calışmak ısterım bu fırsatı banada verilmesını cok isterım saygılarımla mehmet YAŞAR
tel 0507 510 79 84

commenter

mrb D.E.Ü. mahalli idareler programı son sınıf öğrencisiyim bizler yerel idare birimlerinde görev almak için yetiştirilmiş bireyler olarak iş bulma konusunda sıkıntılar yaşamaktayız.Alanımızda almış olduğumuz eğitimler yerel idare birimlerinin hizmet standartlarını yükseltecek niteliktedir bu konuyla ilgili yetkililere burdan seslenmek istiyorum ki personel işçi ve memur alımlarında liyakat ilkesini lütfen göz önünde tutunuz.Mehmet erel 25 yaşındayım askerliğimi yaptım saygılarımla.

commenter
Ertuğrul Akat | Aralık 23rd, 2012 at 01:19

Ertuğrul Akat E.sınıfı ehliyetim scr 1 scr 2 pisiko teknik belgelerim var. İzmir Belediyesinde çalışmak için bana yardımcı olursanız sevinirim.

yaşım : 38

Ehliyetimin süresi : 16 yıldır kullandığım araçlar kamyonet

commenter

makıne bolımı mezunuyum etı alımınyumda sıtaj yaptım kumtelde montajda cal
ıstım kayserıde beledıyede ıs ımkanı acılırsa sevınırım

yas :29

commenter

kırıkkkale üniversitesi endüstiriyel elektronk mezunuyum ankarada ikamet etmekteyim askerligimi yaptım sizinle calısmak isterim saygılarımla 23 yasındayım b sürücü belgem var

commenter
zelkif çelik | Ocak 9th, 2013 at 18:30

öncelikle yapmiş oldugunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ederim.ben ankarada yaşıyorum.işmakinası kullanıyorum ekskavatör ve loder oparatörlüyü yapıyorum.ankara büyükşehir belediyesine personel alımı varmış.ilginizden dolayı teşekkürler.CEB 05309200438

commenter

YEREL YÖNETİMLER den yeni mezun oldum.kpss önlisans 2012 puanın 73.5.Belediye kadrolarında hizmet etmekten mutlu olurum.İstanbul da ikamet etmekteyim.teşekkürler.5346045423

commenter

ben büro yönetimi ve vönettici asistanlığı ön lisans mezunuyum on parmak bilgisayar kulanımı ve tüm ofis pırogramlarını kulana bilmek teyim. yaş 23 türkiyenin neresinden olursa olsun çalışırım kpss den 63.50 puan aldım gereken bilgileri sizlere sunar ilginiz için şimdi den teşekkür ederim

commenter
NURİYE ÖZCAN | Şubat 15th, 2013 at 14:29

TİCARET MESLEK LİSESİ MUHASEBE BÖLÜMÜ MEZUNUYUM.KASİYERİM.ANTALYADA OTURUYORUM.İLGİLİLERE DUYURULUR.

commenter

Avrupa yakasi bahcesehir ISTANBUL’de ikamet ediyorm 1986 dogumluyum askerligimi yaptim lise mezunuyum b sinifi ehliyettim var farkli departmanlarda gorev alabilirim sizden uygun is bekliyrum beni umarim kale alir bende belediye icin elimden gelen herseyi yaparim simdiden tesekkurler saygilarmla

commenter
Gökhan Meşe | Şubat 28th, 2013 at 04:11

88 doğumluyum Lise mezunuyum B sınıfı ehliyetim var istanbul’da hemen hemen her yeri bilirim.Yardımcı olursanız sevinirim

commenter

11.yıl terörle mücadede uzman çvş olarak çalıştım.40.tane taktirnamem.var.ruhsatlı silahım var.b.ehliyetim var.belediye bünyenizde çalışmak istiyorum.saygılarımla

commenter

her turlu soforluk yaparı pısgo teknık src belgem herseyım tamam yıllardır da soforum

commenter
zeynep özbek | Mart 15th, 2013 at 18:51

sağlık kurumları işletmeciliğini okumakdayım işe ihtiyacım var mersin belediyesinde çalışmak istiyorum

commenter

Slm 27 yaşındayım e sınıfı ehliyetim var meslek lisesi makine bölümü mezunuyum ayrıca elektrik tesisat üzerine sertifikam mevcuttur iş arıyorum

commenter

adım ali rıza aksoy suan işsizim ankarada keçiörende oturuyorum şöförlük,oto üzerine kaportacıyım 0542 731 83 98 numaram aramanızı rica ederim işsizim işe ihtiyacım var iyi günler.

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.