Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Eleman Memur Alımı İş İlanı - Personel Alımı 2015, Memur Alımı 2015, Personel Alımları

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Eleman Memur Alımı İş İlanı

Kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı personel memur alımlarının yanı sıra sözleşmel personel alımları da yapılıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere mühendis alımı yapılacaktır. 57 jeoloji veya jeofizik mühendisi, 19 kimya mühendisi ve 4 metalurji mühendisi alımının yapılacağı iş ilanı aşağıdaki gibidir.

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 80 adet Mühendis pozisyonuna “28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” çerçevesinde Kurumumuzca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

YERLEŞTİRME YAPILACAK İLLER JEOLOJİ MÜHENDİSİ VEYA JEOFİZİK MÜHENDİSİ KİMYA MÜHENDİSİ METALÜRJİ MÜHENDİSİ
İZMİR (MERKEZ) 1
ESKİŞEHİR (MERKEZ) 2
KONYA (MERKEZ) 50
ANKARA (MERKEZ) 3 3
ADANA (MERKEZ) 1
SAMSUN (MERKEZ) 1 ‘ 1
ERZURUM (MERKEZ) 1
DİYARBAKIR (MERKEZ) 2
EDİRNE (MERKEZ) 1
İSTANBUL(MERKEZ) 1
VAN (MERKEZ) 1 2
İSPARTA (MERKEZ) 2
AFYONKARAHİSAR (MERKEZ) 1
SİVAS (MERKEZ) 1 -
TRABZON (MERKEZ) 1
KASTAMONU (MERKEZ) 2
KARS (MERKEZ) 1
BALIKESİR (MERKEZ) 1
ARTVİN (MERKEZ) 1
GENEL TOPLAM 57 19 4

A) ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR :

1) T.C. vatandaşı olmak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak.” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.” şartlarını haiz olmak.

3) Fakültelerin; Kimya Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve Metalürji Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

4) 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.

5) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

6) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığı veya sonradan bu şartları kaybettiği anlaşılanların sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecektir.

B) BAŞVURU SEKLİ. YERİ.ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:

1) Başvuru yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar tarafından, 20/12/2012 – 25.12.2012 tarihleri arasında elektronik ortamda Kurumumuz resmi ınternet sitesinde (wwwdsı.aov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır.

2) Sadece Kurumumuz resmi internet sitesinden (www.dsi.gov.tr) yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup, bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4) Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamadan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptal edilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılır.

C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMİ:

1) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra 2012 yılı KPSS puanı esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.

2) ilan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen aday listesi Kurumumuz resmi internet sitesinde (www.dsiaov.tr) 07.12.2012 tarihinden sonra ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

D) İLETİŞİM BİLGİLERİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü/Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi, inönü Bulvarı No; 16 Çankaya / ANKARA TÜRKİYE

Posta Kodu; 06100

Telefon: +90 312 417 83 00/2368 -2433 www.dsi.gov.tr

Incoming search terms:

  • dsi genel müdürlüğü personel alımı
  • dsi genel müdürlüğü işci alımı
  • devlet su işlerine memur alımı 2013

3 Yorum Bu Habere "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Eleman Memur Alımı İş İlanı"

commenter

lise mezunu bu işi hertürlü üstesinden gelerim

commenter

s.a ben lise mezunuyum iş makınası oparatoruyum eskavator loder kazıyıcı yukleyıcı kullanıyorum devlet su ışlerine girmek istiyorum numaram 0544 537 19 31 benı ararsanız sevınırım

commenter
burak köroğlu | Aralık 17th, 2012 at 12:58

meslek yükse okulu makine ressamlığı bölümünü bitirdim işe girmek istiyorum

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.