Dumlupınar Üniversitesi İş Başvurusu ve Personel Alımı - Personel Alımı 2015, Memur Alımı 2015, Personel Alımları

Dumlupınar Üniversitesi İş Başvurusu ve Personel Alımı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personel alımlarına devam ediyor. Üniversitenin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (ilkeler ve Kriterler)” uyarınca Profesör (daimi statüde), Doçent (daimi statüde) ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, Üniversitemiz Senatosu’nun kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanan “Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan ilkeler ve ölçütlerdeki kriterleri sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar:

1 – Başvurulacak unvan, birim, bölüm, anabilim dalı, kendi adres ve telefon bilgileri ile başlıca araştırma eserini belirten dilekçe,

2- Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör/ Doçent/ Yardımcı Doçent Kadrolarına ilk Defa Atanacak Adaylar için) FORM-1,

3- Özgeçmiş,

4- iki adet fotoğraf,

5- Yayın listesi (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.),

6- Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi ile birlikte),

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

8- Kamuda çalışmış veya çalışıyorsa hizmet belgesi,

9- Askerlik durum belgesi,

10- Bilimsel çalışmalar ile yayınları kapsayan 6 takım dosya (her bir takımda, dilekçe ekinde Rektörlüğümüze sunulan evraklardan ayrı olarak özgeçmiş, yayın listesi, Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopileri ile birlikte) ve FORM-1 de bulunacaktır),

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar;

1 – Başvurulacak unvan, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi ile kendi adres ve telefon bilgilerini belirten dilekçe,

2- Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör/ Doçent/Yardımcı Doçent Kadrolarına ilk Defa Atanacak Adaylar için) FORM-1,

3- Özgeçmiş,

4- iki adet fotoğraf,

5- Yayın listesi,

6- Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi ile birlikte),

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

8- Kamuda çalışmış veya çalışıyorsa hizmet belgesi,

9- Askerlik durum belgesi,

10- Bilimsel çalışmalar ile yayınları kapsayan 4 takım dosya (her bir takımda, dilekçe ekinde Rektörlüğümüze sunulan evraklardan ayrı olarak özgeçmiş, yayın listesi, Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopileri ile birlikte) ve FORM-1 de bulunacaktır),

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar:

1- Başvurulacak unvan, birim, bölüm, anabilim/anasanat dalı, kadro derecesi, kendi adres ve telefon bilgilerini ve sınava girmek istedikleri yabancı dili belirten dilekçe (Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda her hangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen ve ilgili birimlerce belirlenecek yer, tarih ve zamanda yabancı dil sınavı yapılacaktır.), ; Defa Atanacak Adaylar için) FORM-1,

2- Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent Kadrolarına

3- Özgeçmiş,

4- iki adet fotoğraf,

5- Yayın listesi,

6- Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi ile birlikte),

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

8- Kamuda çalışmış veya çalışıyorsa hizmet belgesi,

9- Askerlik durum belgesi,

10- Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (ilkeler ve Kriterlerinin 5.1.1 maddesi gereğince “Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te öğretim elemanları için belirlenen taban puanından az olmayan bir puan almış olmak.),

11- Bilimsel çalışmalar ile yayınları kapsayan 4 takım dosya (her bir takımda, dilekçe ekinde Rektörlüğümüze sunulan evraklardan ayrı olarak özgeçmiş, yayın listesi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopileri ile birlikte) ve FORM-1 de bulunacaktır), ile birlikte ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Adaylar tarafından doldurulup imzalanan FORM-1′deki eser sıralaması ve puanlama sistemine göre, yayın listesi ve dosya içeriğinin hazırlanması ve yayınların numaralandırılarak dosyalanması zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Not: Tıp Fakültesi kadrolarına müracaat edecek adayların Tıp Fakültesi mezunu olmaları gerekmektedir. Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (ilkeler ve Kriterleri’nin internet adresi: http://www. dpu.edu.tr/akademik/akademikformveyonergeler/ogr _ uye 1_ dosyalar/yonerge.pdf

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent Kadrolarına ilk Defa Atanacak Adaylar için) FORM-1 internet adresi : http://www.dpu.edu.tr/akademik/akademikformveyonergeler/ogr _uye1_ dosyalar/form 1 .pdf

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI – ANASANAT DALI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TELEKOMÜNİKASYON (Fiberoptik Haberleşme Sistemleri alanında çalışmaları olmak.) PROFESÖR 1 1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ (Nano Malzemeler alanında çalışmaları olmak.) PROFESÖR 1 1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ (Seramik Toz Sentezi ve Sinterleme alanında çalışmaları olmak.) PROFESÖR 1 1

SİMAV TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ (Sac Metal Kalıpçılığı ve Derin Çekme alanında çalışmaları olmak.)PROFESÖR 1 1

TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ NÜKLEER TIP PROFESÖR 1 1

TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ FİZYOLOJİ PROFESÖR 1 1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ MADEN İŞLETME DOÇENT 1 1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ KONSTRÜKSİYON VE İMALAT (Metal Teknolojisi alanında Doçent unvanı almış olmak.) DOÇENT 1 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (Web Tabanlı Eğitim alanında çalışmaları olmak.) DOÇENT 1 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ KURUMLAR SOSYOLOJİSİ (Kent Sosyolojisi ve Yoksulluk alanlarında çalışmaları olmak.) YARDIMCI DOÇENT 3 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH GENEL TÜRK TARİHİ (Kırım Tarihi alanında çalışmaları olmak.) YARDIMCI DOÇENT 3 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH ORTAÇAĞ TARİHİ (Ortaçağda Anadoluya Göçler konusunda çalışmaları olmak) YARDIMCI DOÇENT 3 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ESKİ TÜRK EDEBİYATI YARDIMCI DOÇENT 3 1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YENİ TÜRK DİLİ (Tasavvuf Edebiyatı ve Osmanlı Türkçesi alanlarında çalışmaları olmak.) YARDIMCI DOÇENT 3 1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM RESİM (Pedagojik Sanat Eleştirisi alanında doktoralı olmak.) YARDIMCI DOÇENT 3 1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMETRİ İSTATİSTİK (Gri ilişkisel Analiz alanında çalışmaları olmak.) YARDIMCI DOÇENT 3 1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE MALİYE TEORİSİ (E-Devlet ve Kamu Maliyesine Yansımaları alanında çalışmaları olmak.) YARDIMCI DOÇENT 3 1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR YAZILIMI (Yapay Zeka alanında çalışmaları olmak.) YARDIMCI DOÇENT 5 1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ MEKANİK YARDIMCI DOÇENT 3 1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ (Arkeometri alanında doktoralı olmak.) YARDIMCI DOÇENT 3 1

SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (Kalp Damar Cerrahisi Hemşireliği alanında doktoralı olmak.) YARDIMCI DOÇENT 3 1

SİMAV TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İMALAT MÜHENDİSLİĞİ YARDIMCI DOÇENT 3 1

SİMAV TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ KONTROL MÜHENDİSLİĞİ YARDIMCI DOÇENT 3 2

TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM YARDIMCI DOÇENT 5 1

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE (Kamu Muhasebesi Raporlama alanında çalışmaları olmak.) YARDIMCI DOÇENT 4

Incoming search terms:

  • dumlupınar üniversitesi
  • dpü memur alimi
  • dumlupınar üniversitesi iş ilanları
  • dumlupınar üniversitesi iş başvurusu
  • dpu iş ilanları
  • dpü iş ilanı
  • dpu üniversitesi iş ilanlari

Bir Yorum Bu Habere "Dumlupınar Üniversitesi İş Başvurusu ve Personel Alımı"

commenter

mrhb ben işitme engelliyim ben işe girmek istiyorum ama bi sorayım bölümde yapı ressamlıgı iş hangisiyim idari işler ofis baya evrak masa başı evrakları ve bigisayara programı biliyorum hazırladım lazım bana alırımı lütfen ben tel no 0533 515 99 84 mesaj atarsanız rica etsem

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.