Harran Üniversitesi Akademik Personel Alımı Eleman Alımı – İş Başvurusu - Personel Alımı 2015, Memur Alımı 2015, Personel Alımları

Harran Üniversitesi Akademik Personel Alımı Eleman Alımı – İş Başvurusu

Harran Üniversitesi de akademik personel ilanı yayınlayarak bu kapsamda personel alımı yapılacağını duyurdu. Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Üniversitenin uygun birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı, 09.03.2010 tarihli ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirlenen programlara Öğretim Görevlisi Alınacaktır.

A)GENEL ŞARTLAR :

1–657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Bu kadroya müracaat edebilmek için lisans öğreniminde mezun olunan alanda (alan türü değişen programlardan mezun olanların, lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekir.

3- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekmektedir.

B)ÖZEL ŞARTLAR :

Bu kadroya başvurabilmek için öğretim görevlisi adaylarının yukarıda belirtilen öğrenim durumlarını sağlamış olması gerekmektedir.

C)İSTENEN BELGELER:

Bu adayların başvuracakları programı belirten müracaat dilekçelerine, kısa özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisini, onaylı lisans belgesini, onaylı transkriptini, onaylı yükseklisans belgesini, ALES sonuç belgesini, KPDS veya ÜDS sonuç belgesini, varsa onaylı hizmet belgesini, askerlik durum belgesini, 2 adet fotoğraf, varsa yayınlanmış ve yayınlanacak bilimsel çalışmalarını eklemeleri gerekmektedir.

D)BAŞVURU ŞEKLİ:

Bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde öğretim görevlisi adayları başvurularını ilgili Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapacaklardır. İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

E)DİĞER HUSUSLAR:

1-Adaylar birden fazla kadroya başvuramazlar. Birden fazla kadroya başvurmaları halinde ise müracaatlarının hiçbiri işleme konulmayacaktır.

2-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek vermeleri gerekmektedir.

3-Öğretim elemanı kadrolarına müracaat edecek adayların ön değerlendirme sonuçları ve giriş sınavı sonuçları ilanda belirtilen tarihlerde Üniversitemizin www.harran.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup bu işlem tebliğat yerine geçeceğinden ayrıca ilgililere tebliğat yapılmayacaktır.

4-4′lük ve 5′lik not sisteminin 100′lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

6-Şahsen başvurularda belgelerin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopileri alınıp onaylanacaktır. Sınavın kazanılması durumunda tüm belgelerin aslının ibraz edilmesi zorunludur. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapılmışsa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.

F)MUAFİYETLER :

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29.06.2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, 31 Temmuz 2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 25 nolu telefonu ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunun 0 414 318 39 91 nolu telefonundan bizzat başvurularak öğrenilebilir

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği Bölümü lisans mezunu olmak ve Seyahat İşletmeciliği alanında yükseklisans yapmış olmak Öğretim Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda yükseklisans mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Fakültelerin Müzik veya Müzik Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde yükseklisans yapmış olmak Öğretim Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Fakültelerin İşletme veya Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanlarda yükseklisans mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektronik-Bilgisayar Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanlarda yükseklisans mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Fakültelerin İşletme veya Maliye Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanlarda yükseklisans mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Fakültelerin Elektrik/Elektronik, Bilgisayar Eğitimi Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve bu alanlarda yükseklisans mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektronik-Bilgisayar Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanlarda yükseklisans mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Fakültelerin Pazarlama Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda yükseklisans mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Fakültelerin İşletme veya Maliye Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanlarda yükseklisans mezunu olmak Öğretim Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Hemşirelik alanında yükseklisans yapmış olmak Öğretim Görevlisi 2 15 Kasım 2011
Perfüzyon Teknikleri alanında yükseklisans yapmış olmak Öğretim Görevlisi 1 15 Aralık 2011
Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunu olmak ve alanında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak Öğretim Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Sosyal Hizmetler lisans mezunu olup alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak Öğretim Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Fakültelerin Halkla İlişkiler veya Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü lisans mezunu olup Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında yükseklisans yapmış olmak Öğretim Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Fakültelerin İşletme Bölümü lisans mezunu olmak ve İşletme alanında yükseklisans yapmış olmak Öğretim Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak Öğretim Görevlisi 1 15 Kasım 2011

B)ÖZEL ŞARTLAR :

Bu kadroya başvurabilmek için araştırma görevlisi adaylarının 35 yaşından gün almamış olmaları ve yukarıda belirtilen öğrenim durumlarını sağlamış olmaları gerekmektedir.

Fakültelerin Kamu Yönetimi, İşletme, Hukuk, İktisat veya Maliye Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve yükseklisansını Hukuk alanında yapmış olmak (2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi) Araştırma Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Fakültelerin İktisat Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda yükseklisans öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) Araştırma Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak (2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atama yapılacaktır) Araştırma Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Fakültelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü lisans mezunu olmak (2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atama yapılacaktır) Araştırma Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Fakültelerin Matematik Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda yükseklisans öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) Araştırma Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda yükseklisans öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) Araştırma Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi alanında doktora yapıyor olmak (2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) Araştırma Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Fakültelerin Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda doktora öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) Araştırma Görevlisi 1 15 Kasım 2011
İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak ve İslam Hukuku alanında yükseklisans veya doktora öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) Araştırma Görevlisi 1 15 Kasım 2011
İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak ve Din Psikolojisi alanında yükseklisans veya doktora öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) Araştırma Görevlisi 1 15 Kasım 2011
İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak ve Din Eğitimi alanında yükseklisans veya doktora öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) Araştırma Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda yükseklisans öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) Araştırma Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Fakültelerin Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda yükseklisans öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) Araştırma Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup bu bölümün Yapı veya Mekanik alanında doktora öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) Araştırma Görevlisi 1 15 Aralık 2011
Fakültelerin Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda yükseklisans veya doktora öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) Araştırma Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Fakültelerin Gıda Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda yükseklisans yapıyor veya mezun olmak (2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) Araştırma Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda yükseklisans veya doktora öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) Araştırma Görevlisi 1 15 Kasım 2011
Ziraat Fakültelerinin Bahçe Bitkileri Bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanda yükseklisans veya doktora öğrencisi olmak (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.) Araştırma Görevlisi 1 15 Kasım 2011

B)ÖZEL ŞARTLAR :

Bu kadroya başvurabilmek için okutman adaylarının yukarıda belirtilen öğrenim durumlarını sağlamış olması gerekmektedir.

Fakültelerin İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği,İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce), İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak Okutman 2 15 Kasım 2011

Incoming search terms:

  • harran üniversitesi akademik personel alımı

İlk Yorumu Siz Yapın “Harran Üniversitesi Akademik Personel Alımı Eleman Alımı – İş Başvurusu”

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.