Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli Personel Eleman Memur Alımı 2012 - Personel Alımı 2015, Memur Alımı 2015, Personel Alımları

Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli Personel Eleman Memur Alımı 2012

Üniversite personel alımları sürüyor. Kars ilimizde bulunan Kafkas Üniversitesi personel eleman alımı yapacak. Sözleşmeli olarak yapılacak memur alımı ile ilgili Kars Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan iş ilanı ve başvuru koşulları şöyle:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4/B fıkrasına göre Üniversitemiz Hastanesi (SağlıkAraştırmave Uygulama Merkezi) nde çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen unvanlar için KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen kadro sayısı kadar sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacaktır.

Unvanı Adet Aylık Brüt Sözleşme Aranılan Nitelikler

Hemşire 25 Lisans: 1.741 TL. Yüksekokulların; hemşirelik bölümü mezun olmak

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANILAN GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen Genel şartlan taşıyor olmak

2. Başvuru itibarıyla 18 yaşından küçükler için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 40 ncı maddesinin 2.fıkrası gereğince kaza-i rüşt kararı veya onaylı örneği istenecektir.

3. Sağlık Yüksekokulu veya eşdeğer okullarından Lisans Diploması almış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6. Erkekler için askerliğini yapmış veya tecilli olmak.

7. 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

Başvuru dilekçesi (www.kafkas.edu.tr) adresinden çıktı alınıp doldurulacaktır.

1- 2010 veya 2012 KPSS (B) grubu sınavlarından herhangi birinden alınmış sonuç belgesinin fotokopisi

2- Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti

3- Nüfus cüzdanın tasdikli onayı

4- 2 Adet Fotoğraf isteklilerin bu ilanın Ulusal Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15. nci günün mesai bitimine kadar Üniversitemiz www.kafkas.edu.tr adresindeki web sayfasında örnek başvuru dilekçesini alıp doldurduktan sonra istenen belgeler (Noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Daire Başkanlığınca onaylanacaktır) ile birlikte Rektörlük yazı işleri (evrak kayıt) birimine müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat tarihleri Üniversitemiz www.kafkas.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri belgeler esas alınacak, belgeler teyit ettirilerek gerçeğe aykırı herhangi bir belge sunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Adayların isim listesi başvuru tarihini izleyen en geç 1 (bir) hafta içerisinde KPSS (B) puan sıralamasına göre Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. Üniversitemiz www.kafkas.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlayabilmesi için ilan tarihinden en geç 10 (on) gün içerisinde Kafkas Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Ataması yapılacak adayların aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.

1- Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden)

2- İkametgah Belgesi

3- 6 Adet Fotoğraf KPSS sıralamasında eşit puan alan adaylardan Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışmış olanlar tercih edilecektir.

Incoming search terms:

  • kars memur alimi 2012
  • kars memur alımı
  • kafkas üniv arastırma hastanesi hemşire alım ilanları
  • kars araştırma hastanesi personel alımı

İlk Yorumu Siz Yapın “Kafkas Üniversitesi Sözleşmeli Personel Eleman Memur Alımı 2012”

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.