KPSS A Grubu Puan Türleri - Personel Alımı 2015, Memur Alımı 2015, Personel Alımları

KPSS A Grubu Puan Türleri

Önceki hafta açıklanan KPSS 2012 sonuçları sonrasında adayları tatlı bir telaş aldı. Özellikle en çok tercih edilen iş ilanlarından olan A grubu memur alımları için kullanılan puanlar büyük önem arz etmektedir. Peki A grubunda hesaplama yapılarak belirlenmiş olan yüzlerce puan ne anlama gelmekte? Hangi kamu kuruluşu hangi puanlarlak personel memur alımları yapmakta? Bu gibi sorularınıza cevap verebilmek adına KPSS A grubu puanlarının türlerini açıklıyoruz. KPSS sonuç belgelerindeki A grubu puan türleri şöyle.KPSS A Kadro Puan türleri (A Grubu Puan Türleri )

KPSS Puan Türlerinin Tanımları

Öğretmenlik atamalarında kullanılacak puan türü: KPSSP10 puanları

* KPSS-B Önlisans puanı: KPSSP93

* KPSS-B Ortaöğretim puanı: KPSSP94

* KPSS-B Lisans puanı: KPSSP3

* KPSSP1 Rekabet Kurumu

* KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Denetçi Yardımcısı

* KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Eğitim Araştırmacısı

* KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Uzman Yardımcısı

* KPSSP3 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin İletişim Fakültelerinin, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak)

* KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer Kontrolör (Mühendis)

* KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (Mühendis)

* KPSSP4 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı

* KPSSP5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)

* KPSSP5 Kamu İhale Kurumu

* KPSSP6 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Hukukçu Yardımcısı)

* KPSSP6 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Yardımcısı)

* KPSSP6 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

* KPSSP7 Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Teknik)

* KPSSP8 Kültür ve Turizm Bakanlığı

* KPSSP8 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı

* KPSSP10 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin, eğitim yönetimi, planlaması, ekonomisi, denetimi bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.)

* KPSSP12 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (Teknik)

* KPSSP13 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı (Teknik)

* KPSSP17 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Mühendis)

* KPSSP18 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası Ticaret)

* KPSSP21 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk)

* KPSSP21 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı)

* KPSSP22 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İktisat)

* KPSSP23 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İşletme)

* KPSSP24 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Maliye)

* KPSSP25 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (İstatistik)

* KPSSP30 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Kamu Yönetimi)

* KPSSP34: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Merkez)

* KPSSP34: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Taşra)

* KPSSP35 BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü

* KPSSP36 Dışişleri Bakanlığı -Aday Meslek Memuru

* KPSSP37 İçişleri Bakanlığı-Kaymakam Adayı

* KPSSP39 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Stajyer Muhasebat Kontrolörü

* KPSSP40 Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Maliye Müfettiş Yardımcısı

* KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü -Devlet Malları Uzman Yardımcısı

* KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Milli Emlak Denetmen Yardımcısı

* KPSSP42 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Milli Emlak Uzman Yardımcısı

* KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü -Muhasebe Uzman Yardımcısı

* KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı

* KPSSP43 Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü-Muhasebe Denetmen Yardımcısı

* KPSSP44 Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

* KPSSP44 Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

* KPSSP45 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı)

* KPSSP46 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı (Sosyal)

* KPSSP47: Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı

* KPSSP48 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

* KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü -Gelir Uzman Yardımcısı

* KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Denetmen Yardımcısı

* KPSSP49 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü-Devlet Gelir Uzman Yardımcısı

* KPSSP51 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı

* KPSSP51 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü-Stajyer Kontrolör

* KPSSP53 Kültür ve Turizm Bakanlığı

* KPSSP54 Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu-Hesap Uzman Yardımcısı

* KPSSP56 Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü -Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı

* KPSSP57 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı-Stajyer Gelirler Kontrolörü

* KPSSP58 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

* KPSSP58: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı

* KPSSP58: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı

* KPSSP59 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı

* KPSSP62 Kamu İhale Kurumu

* KPSSP64 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü

* KPSSP67 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (İdari)

* KPSSP68 Dışişleri Bakanlığı -Aday İdari Memur

* KPSSP69 Dışişleri Bakanlığı -Aday Haberleşme Teknik Personeli

* KPSSP70 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (Müfettiş Yardımcısı)

* KPSSP77 Telekomünikasyon Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GİH)

* KPSSP78 Telekomünikasyon Kurumu-Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS)

* KPSSP82 Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

* KPSSP82: Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

* KPSSP84 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer Kontrolör (İdari)

* KPSSP84 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (İdari)

* KPSSP88 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası İlişkiler)

* KPSSP88 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcısı

* KPSSP89 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başkanlığı)-Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı

* KPSSP89 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Kontrolör Yardımcısı

* KPSSP92 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Matematik)

* KPSSP92 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri)

* KPSSP95: Başbakanlık

* KPSSP96: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcısı)

* KPSSP100: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü)

* KPSSP103 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

* KPSSP104 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı

* KPSSP105 Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı- Maliye Uzman Yardımcısı

* KPSSP106 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı-Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı

* KPSSP107 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü-Stajyer Milli Emlak Kontrolörü

* KPSSP108: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticaret Uzman Yardımcısı)

* KPSSP109 Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

* KPSSP110 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü)

* KPSSP111 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

* KPSSP112 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

* KPSSP113 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmak veya Hukuk Fakültesi ya da İşletme Fakültesi mezunu olmak ya da yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.)

* KPSSP114 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı)

* KPSSP115 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) -Çalışma Uzman Yardımcılığı

* KPSSP116 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)

* KPSSP117 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı

* KPSSP118 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı) (Başkanlık Sigorta Müfettiş Yardımcısı)

* KPSSP119 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Araştırmacı

* KPSSP120 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü-Stajyer Kontrolör (İdari)

Incoming search terms:

  • kpss a grubu puan hesaplama
  • kpss a grubu puan türleri
  • bağ kur genel müdürlüğü personel alımı
  • kpss 49 puan hesaplama
  • hazine ve dış ticaret müsteşarlığı personel alımı
  • kpssp 49 puan hesaplama
  • kpss a grubu alımları
  • dış ticaret müsteşarlığı memur alımı 2013
  • bağ kur genel müdürlüğü memur alımı
  • a grubu puan hesaplama

İlk Yorumu Siz Yapın “KPSS A Grubu Puan Türleri”

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.