Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Personel Memur Eleman Alımı - Personel Alımı 2015, Memur Alımı 2015, Personel Alımları

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Personel Memur Eleman Alımı

Kamu kurumlarının personel memur alımları kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından personel eleman alımı yapılacaktır. Yayınlanan kamu iş ilanına göre sınavla dil uzmanı alımı yapılacaktır. 2013 yılı kadrolarında yapılacak olan istihdam ilanı ve başvuru koşulları şöyle.

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

Yabancı Dil Uzmanı Sınav İlanı

ARAPÇA, FARSÇA VE INGILIZCE DILLERINDE SINAVLA BAY VE BAYAN DIL UZMANLARI ALINACAKTIR.

1. GENEL SARTLAR

1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

1.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde öngörülen genel şartlara sahip olmak.

1.3. Yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için YÖK veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olmak.

1.4. Erkek adaylar için; askerlik hizmetini _ilen tamamlamış, üç ay içerisinde terhis olabilecek

durumda veya en erken Temmuz-2014 tarihine kadar erteletmiş olmak.

1.5. Sağlık durumu bakımından, Türkiye’nin ve dünyanın her yerinde, her türlü iklim şartında görev yapmaya uygun olmak.

1.6. MIT Müsteşarlığı memuru olmaya engel bir hali bulunmamak (Bu hususta Müsteşarlık mevzuatı ve takdiri esastır).

1.7. MİT Müsteşarlığı’nın daha önce açtığı sınavların, uygulamalı sınav veya Mülakat

aşamalarında başarısız olmamak.

2. ÖZEL SARTLAR

2.1. ARAPÇA veya FARSÇA dilleri için;

2.1.1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

2.1.2. 01 Ocak 1978 veya sonrası doğumlu olmak.

2.1.3. Okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma, konuşma ve çeviri becerilerine iyi

derecede sahip olmak.

2.2. INGILIZCE dili için;

2.2.1. Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının

herhangi birinden mezun olmak.

2.2.2. Lisans mezunlarında 01 Ocak 1983 veya sonrası, yüksek lisans mezunlarında 01 Ocak 1981 veya sonrası, doktora mezunlarında 01 Ocak 1979 veya sonrası

doğumlu olmak.

2.2.3. Sınav sonuçları 2009 yılı veya sonrasına ait olmak üzere; İngilizceden KPDS/

YDS’den 90 veya üzeri puan almış olmak ya da KPDS/YDS’den 90 veya üzeri puana eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucuna sahip olmak

(Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlik tabloları için

bakınız www.osym.gov.tr).

3. BASVURULARIN YAPILMASI

adresli internet sitesi üzerinden online başvuru formunun doldurulması ile yapılacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir.

3.2. Online başvuru formu tam ve doğru olarak doldurulmalıdır. Formun doldurulmasında yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta veya e-posta ile tebligat yapılmayacaktır.

4. SINAV SÜRECI

4.1. Arapça ve Farsça dillerinde genel ve özel şartları sağlayan adaylar, Yazılı Yabancı Dil Sınavı, Sözlü Yabancı Dil Sınavı ve Mülakat aşamalarına tabi tutulacaktır. Bu dillerde, sınav sonuçları 2009 yılı veya sonrasına ait olmak üzere, KPDS/YDS’den 70 veya üzeri puan almış olan adaylar yazılı yabancı dil sınavından muaf tutularak doğrudan sözlü yabancı dil sınavına alınacaklardır.

4.2. İngilizce dilinde genel ve özel şartları sağlayan adaylar, Sözlü Yabancı Dil Sınavı, Kompozisyon ve Mülakat aşamalarına tabi tutulacaktır.

4.3. Her asama eleme usulüyle yapılacak olup sınavlar Ankara’da gerçekleştirilecektir.

5. UYARILAR

5.1. Başvuru şartlarını taşımayan, başvurularını yukarıda belirtilen esaslar dahilinde online başvuru formunu kullanarak www.mit.gov.tr adresi üzerinden yapmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve sınav sürecine dahil edilmeyecektir. Bu tür başvurulara cevap verilmeyecektir.

5.2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak

atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

5.3. Adayların başvurularında gizliliğe riayet etmeleri gerekmektedir.

Incoming search terms:

  • mit personel alımı 2014
  • mit koruma görevlisi alımı 2014
  • milli istihbarat teşkilatı memurlukları
  • mili istihbarat teşkilatımız sözleşmeli koruma görevlisi
  • mit personel alımı 2015
  • mit memur alımı 2015
  • mit koruma ve emniyet personeli alimi 2015
  • mit koruma memuru alımı 2015
  • mit koruma görevlisi alımı
  • arapça yds memur alımları

İlk Yorumu Siz Yapın “Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Personel Memur Eleman Alımı”

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.