Selçuk Üniversitesi Personel Alımı Memur Alımı İş Başvurusu 2012 - Personel Alımı 2015, Memur Alımı 2015, Personel Alımları

Selçuk Üniversitesi Personel Alımı Memur Alımı İş Başvurusu 2012

Selçuk Üniversitesi personel alımı yapıyor. 4/B statüsünde çalışmak üzere personel alımı yapacaktır. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Söz konusu iş ilanı ve başvuru detayları ise şöyledir:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp IFaküllesi Hastanesi’ne (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca belirtilen unvanlara KPSS (B) grubupuansıralaması esas alınmak suretiyle 11 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

Sağlık Fizikçisi 1 Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı Radyasyon Fiziği alanında yüksek lisans yapmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla) Radyasyon Onkolojisi merkezinde, radyoterapi ve uygulamaları alanında en az 1 yıl klinik deneyine sahip olmak.

Sağlık Fizikçisi 1 Yüksek Lisans tezini Brakiterapi ve uygulamaları alanında yapmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla) IMRT (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi) uygulamaları olan Radyasyon Onkolojisi merkezinde en az 1 yıl klinik deneyim sahibi olmak.

Fizyoterapist 2 Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans programından mezun olmak.

Psikolog 1 Fakülte veya Yüksekokulların Psikoloji Bölümü lisans programından mezun olmak, VVISC-R eğitimi almış olmak.

Diyetisyen 2 Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların “Diyetisyenlik” Bölümü mezunu olmak veya Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.

Avukat (Kısmi Zamanlı) 1 Hukuk Fakültesi mezunu olup, Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Avukatlık ruhsatına sahip olmak. (Belgelendirmek kaydıyla) 10 yıllık mesleki tecrübesi bulunmak.

Hemşire 3 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4.5.6. ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır,

I. GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6- Lisans mezunları için 2010 KPSS (B) grubu KPSSP3, Ortaöğretim mezunları için 2010 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

7- Başvuracak adayların durumunuri; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak.

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- 2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Avukat pozisyonu için bu şart aranmadığından, birden fazla başvuru olduğu takdirde Noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır.)

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

III. BAŞVURU

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

2- Diploma fotokopisi,

3- 2010 yılı KPSSP3 ve KPSSP94 (B) grubu puanını gösterir belge,

4- 2 adet fotoğraf

5- Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge ile

6- Deneyim belgesi Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi insan Kaynakları Biriminden temin edilecek Başvuru formunu doldurarak Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.meramtip.com.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi insan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmekledir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen g. 72745 adaylar haklarını kaybederler.

Incoming search terms:

  • selçuk üniversitesi
  • psikolog alımı 2012
  • selçuklu tıp fakültesi iş başvurusu
  • psikolog alımları 2012
  • meram tıp fakültesi iş başvurusu
  • meram belediyesi işçi alımı
  • meram belediyesi personel alımı 2012
  • selçuk ünüversitesi iş ilanları 2015 konya formu
  • selçuk üniversitesi hastanesi eleman alımı
  • konya meram tıp fakültesi iş ilanları

2 Yorum Bu Habere "Selçuk Üniversitesi Personel Alımı Memur Alımı İş Başvurusu 2012"

commenter
Hüsna Bozkır | Ekim 22nd, 2012 at 18:46

Hüsna Bozkır 01.03.1989 Karaman doğumluyum.İlkokulu Cumhuriyet İlköğretim Okulunda ortaokulu Yunus Emre Ortaokulunda üniversteyi Eskişehir Anadolu Üniverstesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünü bitirdim.hastanenizde uygun bi pozisyonda çalışmak istiyorum.size faydalı olacağıma eminim.

commenter

merhaba cenaze yıkama deneyimim var dır ayrıca sertifkam da vardır uygun olur ise sizler le çalışmak isterim saygılar.

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.